Genetika Ultramel

Ultra je Co-dominantní barevná forma užovky červené, která je vázana na recesivní gen Amelano. Co-dominantní znamená, že nám stačí pouze jedna alela, aby se vloha částečně projevila. Na rozdíl od dominantní formy, kdy se nám vloha plně projeví i při jedné alele, se u Co-dominantní projeví pouze částečně. Vzhledem k tomu, že Ultra je vázáno na Amelano označujeme ho " auau ".
Rozlišujeme:
  • Homozygot  - Ultra (obě alely stejné) " auau " plně vybarvená forma.
  • Heterozygot - Ultramel " aau "částečně vybarvená forma.

V případě, že budeme pářit Ultra s Klasikou tak zápis v Punnetově čtverci bude vypadat takto:

V mláďatech budeme mít  jenom Klasiky, které budou 100% het Ultra.


 Pokud by jsme zkřížili Ultra s Amelanem :

Tady se už nám vylíhne 100% mláďat Ultramel.


Křížení Ultramel x Amelano by následně vypadalo takto :

V tomto případě se nám vylíhne 1/2 mláďat Amelano a 1/2 mláďat Ultramel.


 

Rozdíly Co - dominantních forem mezi užovkou, krajtou a heterodonem budu popisovat v samostatné sekci, která je zatím v přípravě.