Genetika Tessera

 

Tessera je  Dominantní kresebná forma užovky červené. Vzor Tessery je dominantní ke klasickému vzoru užovky červené. To znamená, že nám stačí pouze jedna alela, aby se kresba Tessery plně projevila.  Já jsem si označil Tesseru písmenem V (vzor) s horním indexem T (Tessera)  takže VT . Písmeno V bez horního indexu je potom klasický vzor. Tesseru máme:
  • Homozygotní - Obě alely jsou Tessera  VT VT nazýváme ji Homo Tessera nebo taky Super Tessera
  • Heterozygotní - Jedna alela je Tessera VT V  - nazýváme ji Tessera nebo méně používané je Het Tessera

Obě dvě Tessery (Homo i Het) jsou fenotypově stejné. Když budeme křížit Homo Tesseru s Klasickou užovkou bude to vypadat takto:

V mláďatech budeme mít 100% Tesser " VT V " (het Tessera) . Pokud by jsme zkřížili tato mláďata znovu s Klasikou už to bude trochu jiné :

Tady budeme mít v potomstvu už jenom 50% Tesser  " VT V " (het Tessera), zbylých 50% budou Klasiky " V V ", které nemají s Tesserou už nic společného. 


 

V případě, že by jsme chtěli zkřížit 2 Tessery " VT V " (het Tessera)  mezi sebou tak to bude vypadat takto:

Budeme mít 1/4 Homo Tessera , 2/4 Tessera a 1/4 Klasika. Tak jak jsem psal výše obě formy Tesser Homo i Het jsou fenotypově stejné, takže nejsme schopni rozlišit, která z nich je Homo. Proto označujeme všechny Tessery jako poss Homo. V procentech to je 33% šance, že si vyberete Homo Tesseru.


Pokud se rozhodneme křížit Tesseru například s Amelanem,  budeme postupovat stejně, tak jak jsem psal v genetice 3
  • Samec bude Tessera (genotyp " AA VTV " )
  • Samice bude Amelano (genotyp " aaVV " )

 zápis v Punnetově čtverci bude vypadat takto:

při takovémto páření se nám vylíhne 1/2 mláďat Tessera het Amelano "AaVTV" a 1/2 mláďat Klasika het Amelano " AaVV ". Dalším pářením těchto mláďat Tesser s Amelanem by už jsme získali Amelano Tessery.